Srbija

  • Podijeli:

Hrvatsko nacionalno vijeće

Preradovićeva br. 13, 24000 Subotica, Republika Srbija

Telefon: 381 24 554-623

Fax: 381 24 554-623

E-mail: ured@hnv.org.rs

Internet stranica: www.hnv.org.rs

Predsjednik Izvršnog odbora HNV: Darko Sarić Lukendić
Vjećnik HNV-a: Petar Kuntić