Referentni linkovi

  • Podijeli:

Vlada Republike Hrvatske – https://vlada.gov.hr

Hrvatski sabor – http://www.sabor.hr

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske – http://www.hrvatiizvanrh.hr

Hrvatska matica iseljenika – http://www.matis.hr

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – http://www.mvep.hr

Ministarstvo financija – http://www.mfin.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – http://public.mzos.hr

Ministarstvo kulture – http://www.min-kulture.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova – http://www.mup.hr

Ministarstvo gospodarstva – http://www.mingo.hr

Hrvatska gospodarska komora – http://web.hgk.hr

Hrvatska obrtnicka komora – http://www.hok.hr

Porezna uprava – http://www.porezna-uprava.hr

Hrvatska turistička zajednica – http://croatia.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – http://www.hzzo.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – http://www.mirovinsko.hr

Carinska uprava – https://carina.gov.hr

Hitro – http://www.hitro.hr